10 SPLNĚNÝCH SLIBŮ a 115,5 MIL. Kč NA ROZVOJ OBCE

                  

Před 4 roky jsme se rozhodli jako občané Dolních Měcholup aktivně zapojit do života naší obce a založili jsme spolek „Naše Měcholupy“. Představili jsme Vám vizi, jak chceme zlepšit život v Dolních Měcholupech, a zavázali jsme se splnit 10 konkrétních slibů. Podpora, kterou jsme v minulých volbách získali, pro nás byla velmi zavazující a motivační. Přestože jsme byli po většinu času v opozici, podařilo se nám všech našich deset předvolebních slibů naplnit.

Abychom vám dokázali, že chceme i nadále profesionálně pracovat pro obce, rozhodli jsme se povýšit náš spolek na hnutí „NAŠE OBEC“, které má pevnější strukturu, a vytvořili jsme strategický dokument „Dolní Měcholupy 2030: Vize krásného místa pro život. Tento dokument Vám v nejbližších dnech představíme.

Dnes Vám předkládáme své účty a pevně věříme, že nám i tentokrát dáte svou důvěru a že spolu s Vámi vytvoříme z našich Dolních Měcholup krásnější místo pro život.

Zlepšení služeb – splněno

 • BANKOMAT Bankomat je v provozu od roku 2015. O jeho zřízení se zasloužil náš člen

Zdeněk Dvořák.

 • LÉKÁRNA Lékárna byla otevřena pro veřejnost před dvěma lety v ulici Ke školce.
 • POŠTA Pošta je v Dolních Měcholupech od 4. 4. 2018.

Zlepšení kvality školství – splněno

 • ZLEPŠENÍ VÝUKY VE ŠKOLE Jako rodičové jsme nebyli spokojeni s kvalitou výuky na naší základní škole. Iniciovali jsme proto výběrové řízení, z něhož vzešel nový ředitel školy pan Mgr. Miroslav Ferkl. Nejenže následně došlo k požadovanému zlepšení kvality výuku, ale proběhlo i rozšíření školy na 10 tříd.
 • ROZŠÍŘENÍ ŠKOLKY Získali jsme dotaci na rozšíření školky podle projektu architekta Podlipného a náš starosta Otakar Vich zajistil úspěšné výběrové řízení na dodavatele stavby a její vlastní realizaci.
 • NOVÁ ŠKOLA A ŠKOLKA Starosta Našich Měcholup Otakar Vich vyjednal s  developerem získání pozemku v hodnotě 50 mil. Kč na stavbu nové školy a školky.
  Byl zahájen proces změny územního plánu a příprava projektové dokumentace.
 • DOSTAVBA TĚLOCVIČNY Tělocvična byla dokončena. Náš starosta Otakar Vich zdědil stavbu se zastavenými stavebními pracemi z důvodu vadné projektové dokumentace, která neřešila vnitřní akustiku a obsahovala špatnou vzduchotechniku. Zajistili jsme opravu projektové dokumentace a dodávku funkční vzduchotechniky a znovu obnovili práce na dokončení tělocvičny.

Změny v dopravě – splněno

 • VÍCE AUTOBUSŮ Na základě našeho jednání s Dopravními podniky došlo k posílení autobusů.
 • PROTIHLUKOVÁ OPATŘENÍ A PŘÍPRAVA OBCHVATU

Provedli jsme hluková měření a podařilo se nám přimět Magistrát hl. města Prahy, aby radní pro dopravu veřejně prohlásil, že zahájí projektovou přípravu obchvatu. Projektová příprava byla následně skutečně zahájena. Jsme hrdi na to, že se nám podařilo v rámci čtyřletého mandátu to, co se za vedení ODS nepodařilo dlouhých 26 let. Tlak na magistrát a Technickou správu komunikací přinesl úspěch a Technická správa zahájila přípravu pokládky tichého asfaltu.

 • ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI DOPRAVY

Zařídili jsme instalaci kamer pro měření rychlosti automobilů v obci. Toto opatření přispělo ke snížení rychlosti aut. Došlo také ke zlepšení osvětlení přechodů na Kutnohorské.

NAD RÁMEC 10 SPLNĚNÝCH SLIBŮ JSME PRO DOLNÍ MĚCHOLUPY ZÍSKALI CELKEM 115,5 MILIÓNŮ KORUN 

A jak se nám podařilo získat tak vysokou částku pro obec? Díky obrovskému úsilí a neústupnosti našich zastupitelů jsme byli během čtyř let osmkrát úspěšní:

40 mil. Kč  jsme získali od developera. Nejprve jsme přesvědčili zastupitele, že každý developer musí obci přispět na rozvoj infrastruktury. Následně náš starosta Otakar Vich a zastupitel Martin Svoboda vyjednali u developera nákup pozemku na školu a školku v hodnotě 50 mil. Kč za cenu 10 mil Kč. Otázkou zůstává, proč dříve zastupitelé nepožadovali od developerů žádné příspěvky pro obec.

18 mil. Kč jsme získali pro obec navíc vyjednáváním s Kovošrotem. Nesouhlasili jsme s prodejem Čistírny za velmi nízkou cenu 17 mil. Kč. Díky dobře vedenému vyjednávání se společností Kovošrot byl po čtyřech letech schválen prodej Čistírny za 27 mil. Kč! V průběhu 4 let Kovošrot navíc zaplatil 8 mil. Kč v nájemném. Obec obdržela celkem 35 mil. Kč místo původních 17 mil. Kč.

15 mil. Kč Jednáním na magistrátu jsme získali dotaci 15 mil. Kč na dokončení sportovní haly.

10 mil. Kč získal pro obec náš starosta Otakar Vich formou dotace od Magistrátu hl. města Prahy na rozšíření školy o 3 třídy.

5 mil. Kč se nám podařilo získat od Magistrátu hl. města Prahy jako příspěvek na rozšíření školky.  Starosta Otakar Vich školku úspěšně dokončil a je v provozu od 1. 9. 2017.

2,5 mil. Kč získala obec za starosty Otakara Vicha od Betonárky Kámen Zbraslav. Betonárka předtím mnoho let v naší obci podnikala, aniž by nám jakkoli přispívala na rozvoj obce. Ota Vich zařídil změnu a obec s betonárkou uzavřela smlouvu na 5 let. Na základě této smlouvy betonárka obci přispívá částkou 0,5 mil. Kč ročně.

3 mil. Kč získal pro obec náš starosta Otakar Vich formou dotace od Magistrátu hl. města Prahy na rekonstrukci hřiště a tenisových kurtů u školy. Rekonstrukce má být provedena v tomto roce.

22 mil. Kč jsme získali jako příspěvek na stavbu šaten našich fotbalistů. Náš zastupitel David Pavel, který se aktivně věnuje fotbalu v obci, hledal způsob, jak vybudovat nové, současným potřebám odpovídající zázemí. Nejprve zajistil projekt a poté vedl intenzivní jednání s odpovědnými orgány. Výsledkem je dotace ve výši 22 mil. Kč na výstavbu šaten.

Metropolitní plán, aktuální verze 3.3

Praha dnes zveřejnila aktualizovanou verzi (3.3) Metropolitního plánu, kterou připravil IPR.

Kolem obce je navrhován obchvat v původní trase. V Malém háji plán počítá s nejvýše 4 patrovými domy, ve staré zástavbě směrem k obchvatu domy se 2 patry. Za obchvatem směrem k Dubči a Štěrboholům se s výstavbou nepočítá.

Nejbližší tramvajová trať je vedena z Malešic k Europarku, kde končí. Další tramvajová trať je uvažována po Hornoměcholupské přes Petrovice do Jižního města. Přímo do Dolních Měcholup se metro ani tramvaj neplánují.

Nový chodník do Malého háje

Zejména obyvatelé Malého háje jistě s úlevou přivítali výstavbu nového chodníku mezi Kardausovou ulicí a autobusovou zastávkou na Kutnohorské. Ač nám připadá jako samozřejmost, že staví-li se sídliště, postaví se také chodník, v původních plánech kdysi schválených chodník nebyl zanesen.

Chyby dřívějšího vedení obce začali napravovat až zastupitelé za Naše Měcholupy. Nejprve na jaře 2016 Martin Svoboda na Výboru pro územní rozvoj v rámci jednání o Domově důchodců (chodník kolem Domova důchodců až ke světelné křižovatce). A poté tehdy nově zvolený starosta Otakar Vich, když v červenci 2016 zahájil s Finepem poměrně dlouhou a komplikovanou diskusi o účasti investora na rozvoji obce. Výsledkem tříměsíčního intenzivního vyjednávání bylo získání pozemku pro novou školu v celkové hodnotě desítek milionů korun a také dohoda o výstavbě chodníku od světelné křižovatky k autobusové zastávce.

Jak stavba chodníku pokračuje, může se každý přesvědčit osobně, anebo na přiložených fotografiích z 6. září 2017. Jak vidíme, úsek kolem Kutnohorské ulice je již dokončen. Na části v Kardausově ulici se intenzivně pracuje, má připravené základy a brzy bude dokončen.

Dokončená část chodníku v Kutnohorské ulici

Nedokončená část chodníku v Kardausově ulici (pohled od světelné křižovatky)

Nedokončená část chodníku v Kardausově ulici (pohled od Malého háje)

Oprava Dolnoměcholupské ulice

V sobotu 12. srpna začíná dlouho odkládaná oprava Dolnoměcholupské ulice. Podle dostupných pramenů:
– od soboty 12. srpna do středy 16. srpna bude zcela uzavřena (obou směrech) ulice Dolnoměcholupská od Kutnohorské směrem k Dubči
– od soboty 12. srpna do neděle 20. srpna bude Dolnoměcholupská ve směru od Kutnohorské na Hostivař až k ulici K Osikám jednosměrná (příjezd od Hostivaře nebude možný).

Oficiální informace bohužel nejsou dostupné, na webu Dolních Měcholup nejsou příslušné soubory přístupné a Technická správa komunikací se o akci nezmiňuje vůbec. Čerpáme tedy neúplné informace z Portálu krizového řízení Středočeského kraje a mapy dopravního značení zveřejněné Stavebním odborem Prahy 15 – tedy bez záruky, omlouváme se.

 

Rozšíření mateřské školky

M 2017 06 14 Mateřská školka 34

Na jaře 2015 jsme vás informovali o návrhu na dostavbu školky. Po dvouletém úsilí vám nyní s radostí sdělujeme, že toužebně očekávaná přístavba mateřské školy byla dokončena. Včera proběhla kolaudace a nyní již zbývá jen předat vyjádření hasičů na stavební úřad a získat razítko hygieny a pak statutární dokument ministerstva školství o povoleném počtu dětí ve školce.

M 2017 06 14 Mateřská školka 20

Přístavba nové moderní třídy s výhledem do zahrady umožní rozšířit celkovou kapacitu mateřské školky o 24 dětí, z nynějších 105 na celkem 129. V novém školním roce tak bude školka moci přijmout až 57 nových dětí (namísto dosavadních 33).

M 2017 06 14 Mateřská školka 05

Aktuální fotografie dokončené školky dnes můžete porovnat s původními plány. Je to samozřejmě otázka individuálního vkusu, ale nám připadá, že postavená školka je nakonec ještě hezčí, než se původně plánovalo. Na podrobnosti o výstavbě se ptáme zastupitele ing. Martina Svobody, člena výboru pro územní plánování a dnes již bývalého starosty ing. Otakara Vicha.

M 2017 06 14 Mateřská školka 18

Proč se přístavba školky otevírá až letos? Nebylo jí možné zprovoznit již v tomto školním roce?

Ano, školka se k 1. září 2016 dala stihnout. To by ovšem bývalé vedení obce nesmělo otálet. Přístavba mateřské školky byla jak známo jednou z našich volebních priorit. A schválení dostavby jsme také prosadili hned na jednom z prvních zasedání zastupitelstva ještě koncem roku 2014. Pak ale následovaly měsíce zbytečného prodlení, než starosta vypsal výběrové řízení na vypracování projektu. A když byl projekt konečně připraven, bylo třeba neprodleně vypsat výběrové řízení na dodavatele. Namísto toho nastaly další měsíce marného otálení. A když konečně na jaře 2016 bývalý starosta výběrové řízení vypsal, poskytl potenciálním dodavatelům na zpracování nabídky pouhé 4 pracovní dny! To nám přišlo velmi nestandardní a významně také přispělo k odvolání bývalého starosty.

M 2017 06 14 Mateřská školka 69

Nová starosta ing. Vich pak v srpnu 2016 vypsal standardní výběrové řízení, kterého se zúčastnily 4 firmy a které v říjnu vyhrála firma Renastav. Transparentním postupem s více uchazeči se nám tak podařilo snížit cenu stavby o 20%. Vlastní stavba započala v listopadu 2016 a byla dokončena letos v březnu, vnitřní úpravy pak v květnu. A včera tedy byla kolaudace.

M 2017 06 14 Mateřská školka 08

Kolik stavba stála a jak byla financována?

Přístavba školky přišla na necelé 2,7 miliony korun magistrát. A nám se podařilo se nám zajistit, že celou částku hradil pražský Magistrát. Obec hradila pouze projekt. Kromě toho vznikly dodatečné náklady, které s dostavbou přímo nesouvisely, ale bylo vhodné je při této příležitosti udělat. Opravoval se plot a kanalizace a byla vybudována přístupová komunikace.

M 2017 06 14 Mateřská školka 58

Připravujete ještě nějaké další úpravy ve školce

Ano, letos bude třeba rozšířit kuchyň, což souvisí také s nárůstem žáků ve škole. A je možné, že první měsíce provozu ukážou potřebu drobných nákladů na vnitřní vybavení. Jinak však školku pokládáme za dokončenou. Je čas, aby se obec zaměřila na výstavbu nové školy a mateřské školky, jak jsme občany nedávno informovali.

M 2017 06 14 Mateřská školka 06

 

 

 

Převrat na místní radnici

Ve středu 21. června se konalo již 32. zasedání zastupitelstva, na kterém došlo k zásadní změně ve vedení obce. A účastníci jednání se také dočkali zajímavých informací.

Připomeňme jen stručně úvodem, že v současném zastupitelstvu má 4 hlasy OSD, 4 hlasy Naše Měcholupy a 1 hlas HPP (Hnutí pro Prahu). Po volbách v roce 2014 se nejprve ustanovila koalice mezi ODS a HPP, která trvala asi rok, a starostou byl ing. Hagel. Počátkem roku 2016 se vztahy mezi ODS a HPP zhoršily a asi půl roku vedla obec ODS s tichou podporou Našich Měcholup. Koaliční smlouva mezi HPP a ODS ale nebyla zrušena. Nepřehledný stav a nejasné vztahy mezi stranami však komplikovaly situaci a přípravu důležitých projektů. A tak se před rokem zrodila koalice mezi HPP a Našimi Měcholupy a starostou se stal ing. Otakar Vich a místostarostkou ing. Zdeňka Přibylová za HPP. Koalice fungovala bez vážnějších rozmíšek a v naprosté většině případů se našla shoda i s opoziční ODS.

Minulý týden však přineslo HPP na schůzku Našich Měcholup návrh na vypovězení koaliční smlouvy, neboť Zdeňka Přibylová se chce vzdát funkce místostarostky a nastupující zastupitel pan Ježil nechce s Našimi Měcholupy spolupracovat. Rozběhla se všemožná jednání, jejichž výsledkem bylo ukončení koaliční smlouvy mezi HPP a Našimi Měcholupy a zřejmě nějaká dohoda o další spolupráci mezi ODS a HPP, o jejímž obsahu nám není nic známo.

Taková panovala situace před dnešním jednáním. Hned na jeho začátku zaznělo oznámení, že ing. Zdeňka Přibylová rezignuje na post místostarostky a zastupitelky a že zastupitelem za HPP se namísto ní stává Luboš Ježil. Přítomní to vzali na vědomí, načež Zdeňka Přibylová poněkud v rozpacích tiše opustila sál, aniž jí někdo podal ruku, aniž jí někdo poděkoval !! Bylo to nehorázné faux-pas všech devíti zastupitelů napříč politickými stranami. Ač se možná v některých záležitostech neshodujeme, udělala Zdeňka Přibylová spoustu práce a za to si dík určitě zaslouží. Kromě toho je přece slušné a zdvořilé se přátelsky rozloučit, ne? Takže my, tady, alespoň dodatečně: Děkujeme ing. Zdeňce Přibylové za práci, kterou jako zastupitelka udělala pro Dolní Měcholupy.

Starosta Otakar Vich si byl vědom nového rozložení sil a nechal hned následně hlasovat o své osobě, načež byl podle očekávání odvolán těsnou většinou ODS a HPP. Poté předal řízení schůze podle pravidel nejstaršímu zastupiteli a následovala asi desetiminutová přestávka pro poradu nové koalice. Když se vrátili, prosadili opět těsnou většinou za starostu Mgr. Jiřího Jindřicha (ODS) a za místostarostu pana Luboše Ježila (HPP).

Poté pokračovala celkem běžná schůze zastupitelstva, kde se jednotlivé návrhy týkající se rozvoje obce schvalovaly jednomyslně. Zajímavější snad byla jen diskuse kolem čistoty a pořádku v obci, do které se dychtivě zapojili i přítomní občané. A tak se rokovalo dokonce i o tom, zda bývalý starosta ing. Hagel osobně kontroloval práci úklidové firmy Mikapa. Každopádně vyplynulo, že s čistotou a pořádkem v obci, stejně jako s péčí o zeleň a kvalitou sekání trávy občané nejsou spokojeni. Ani místní pomníček není dobře opatrován. A vedení obce slíbilo nápravu.

Později došlo také na několik zajímavých bodů vztahujících se k vedení obce: Tak především nová koalice ODS a HPP prosadila své zástupce do vedení všech výborů a komisí obce. Je třeba říct, že místa ve vedení nabídli i zástupcům Našich Měcholup. Bylo ale těžké okamžitě na takové náhlé návrhy vstřícně reagovat, když neproběhla žádná předchozí jednání o tom, jak by budoucí spolupráce měla probíhat. Výsledkem je stav, kdy všechny orgány obce včetně Kontrolního výboru (!!) vedou zástupci koalice ODS a HPP.

Vedoucím finančního výboru tedy bude pan Voříšek, vedoucím kontrolního výboru paní Sobková a funkce vedoucího kulturní komise je dnešním dnem neobsazená. Problematická je především pozice nového starosty pana Jiřího Jindřicha ve funkci vedoucího Výboru pro územní rozvoj. To se nelíbilo také některým přítomným občanům, kteří panu Jindřichovi vyčítali především bývalou spolupráci s firmou Attl a zejména někdejší rozhodnutí ve prospěch této firmy, učiněná z pozice vedoucího stavební komise. Komplikovaná diskuse se rozvinula zejména kolem skutečnosti, že Mgr. Jindřich jako architekt kdysi na zakázku připravil pro společnost Attl plány, které navrhovaly použití pozemků, které firmě nepatřily.

Občané se pak Mgr. Jindřicha důrazně doptávali, jak chce za dané situace vyřešit problémy s firmou Attl. V obci se totiž v uplynulých dvou letech postupně rozhořel ostrý spor mezi touto firmou a obyvateli posledních domů v ulici Ke Slatinám. Firma před několika lety získala velkou zakázku a tak začala vyrábět i v noci a ve sváteční dny. Podle obyvatel tam dnes probíhá téměř nepřetržitý provoz. Hluk, otřesy a manipulační doprava pochopitelně občanům vadí (a ti se v hojném počtu dostavili na dnešní zastupitelstvo). Již dříve se také ukázalo, že firma vyrábí v nezkolaudované hale, skladuje v nezkolaudované hale a rozsah výroby neodpovídá povolenému použití území podle územnímu plánu. Následovaly žaloby a různá úřední rozhodnutí včetně příkazu k odstranění stavby, následné odvolání firmy a tak dále. Situaci komplikuje fakt, že stavební úřad sídlí na Praze 15 a jeho rozhodnutí jsou mimo působnost místního úřadu.

Občané proto na dnešní schůzi všemi výše uvedenými skutečnostmi argumentovali a žádali zastupitele o řešení. Přitom vyšlo najevo, že Naše Měcholupy před několika měsíci skutečně navrhovaly vypracování právního posudku, aby obec vůbec věděla, jak může občanům pomoci. Jak jsme se dnes ale dověděli, tuto snahu v rámci koalice blokovalo HPP. Vznikla tedy velká diskuse a dotaz na pana Ježila, jakožto zástupce HPP, zda HPP zastupuje občany nebo firmu Attl? Odpověď pana Ježila byla zpočátku vyhýbavá (prý je neutrální a nestraní nikomu), později ale překvapivá – HPP prý bylo vytvořeno v Dolních Měcholupech politickou stranou ODS, aby občané, kteří nechtějí volit ODS, měli alternativu a nemuseli volit Naše Měcholupy! Následovala vášnivá debata, v rámci které nakonec občané předali zastupitelům různé dokumenty ke sporu s firmou Attl.

Poté nový starosta diskusi ukončil a informoval zastupitele i občany o svých záměrech ve výkonu funkce. Do konce srpna bude pracovat jako neuvolněný starosta, od prvního září jako uvolněný starosta. Plat neuvolněného starosty činí asi 29 tisíc, plat uvolněného starosty asi 51 tisíc. Jako motto pro výkon své práce uvedl nový starosta latinský citát z meče v erbu obce. Pro svou délku je i český překlad těžko zapamatovatelný, ale vybízí ke svornosti. A s tím vřele souhlasíme.

Zástupce starosty pan Ježil bude coby neuvolněný pobírat plat asi 26tisíc. Jakožto nový zastupitel seznámil krátce přítomné se svými cíli a záměry, které se shodují s cíli a záměry ostatních zastupitelů. Sympaticky zapůsobilo, že odmítl předsednictví ve Výboru pro územní rozvoj, neboť „to není jeho obor“. A také jeho slova: „Doufám, že se obci vyplatím“. Protože se, jak známo, zastupitelé Našich Měcholup hned po posledních volbách vzdali náhrad za svoji funkci, vyzvali dnes zastupitele ostatních stran, aby následovali jejich příkladu. Ti přislíbili, že to zváží.

Poslední dotaz položil nové koalici položil pan Kučera. A byl starostou ujištěn o tom, že priority obce se nemění a že zastupitelé nadále usilují o dosažení cílů, se kterými jsme občany Dolních Měcholup již dříve seznámili.

Občané si pak úplně  na závěr vymohli podepisování prezenční listiny přítomných občanů. Bude sloužit jako doklad o tom, že se občané aktivně zajímají o veřejné záležitosti. Zasedání trvalo 4 hodiny a zúčastnilo se ho kromě zastupitelů a pracovnic úřadu asi 20 obyvatel. S potěšením poznamenáváme, že i přes občasné zvýšené hlasy proběhlo jednání klidně a ve vší slušnosti a obešlo se bez invektiv.

Tolik dojmy a poznatky, jaké si z dnešního jednání mohl odnést pozorný posluchač. A zdůrazňujeme, že se nejedná ani o úplný, přesný nebo doslovný záznam všeho, co dnes zaznělo. Tajemnice místního úřadu však přítomné ujistila, že jednání se nahrávalo. Oficiální zápis z dnešního zasedání proto jistě bude přesný. A samozřejmě, pokud nás někdo upozorní na nepřesnosti v textu, rádi je opravíme.