Setkání občanů s Petrem Dolínkem, náměstkem pražské primátorky

Přijměte pozvání našeho starosty Otakara Vicha a přijďte v úterý 29. listopadu v půl šesté na Místní úřad na diskusní setkání s občany. Setkání se zúčastní náměstek pražské primátorky, pan Petr Dolínek, do jehož gesce patří zejména pražská doprava.

Na programu jsou jak důležitá dopravní témata (tedy zejména tolik potřebný obchvat), tak naše aktuální projekty: přístavba stávající školky, dokončení tělocvičny, cyklostezky a příprava výstavby nové školy.

diskusni-setkani-s-obcany_2-page-001

Přijďte dnes (12. listopadu) v 15 hodin ochutnat svatomartinskou husu

Včera jsme se pěkně prošli (a trochu prokřehli) v lampionovém průvodu a zažili příjezd svatého Martina na bílém koni, letos dokonce s pážetem. Martin nám pak přes noc nadělil skutečný sníh. A tak dnes máme skvělou příležitost se ve vyhřáté restauraci V Parku společně potkat na druhém ročníku vloni velmi úspěšné soutěže O nejlepší svatomartinskou husu. K huse doporučujeme skvělé svatomartinské víno.

Akci pořádá Místní část Dolní Měcholupy a organizačně zajišťuje Lucka a Gábina.

Doprava v Dolních Měcholupech

Situaci s dopravou v naší obci asi všichni vnímáme jako kritickou. Ještě před několika lety jsme pokládali za největší problém hluk, smrad a špínu. Neuvědomovali jsme si přitom, že může být mnohem hůře. Že se totiž nikam nedostaneme. Možná pod vlivem dopravních problémů téměř celé Prahy v pondělí 24. října zaznamenali jsme řadu rozhořčených reakcí mnoha sousedů, kteří se nás ptají, „co s tím hodláme dělat“. Uveřejňujeme jeden z mailů k tomuto tématu. Autor se podepsal, ale protože nemáme jeho souhlas, publikujeme jej anonymně, neboť je obecný a vyjadřuje pravděpodobně názor mnoha sousedů.


Dobrý den,

trochu bych uvítal jakýkoli komentář ke katastrofální dopravní situaci v Dolních Měcholupech, která v posledních týdnech vygradovala. Na pravidelné zácpy v dopravní špičce jsme si pomalu zvykli, nicméně nyní se v Kutnohorské ulici tvoří dopravní zácpa několikrát denně, a často trvá do pozdních večerních hodin. Pro občany přitom není nijak motivující používat autobusy MHD, protože ty stojí v zácpě stejně jako osobní automobily, a jiná možnost dopravy u nás zatím není.

Naprosto si uvědomuji, že zastupitelstva obcí mají pouze omezené možnosti danou situaci řešit, ale minimálně bych přivítal vyjádření, že zástupci obce špatný stav vnímají a případně hodlají v tomto směru něco podniknout.

Je zřejmé, že jediným řešením je dostavba chybějící části pražského okruhu. V posledních měsících například pořádali obyvatelé Uhříněvsi a Spořilova individuální protestní akce proti opakovanému posouvání termínu zahájení stavby. Co třeba koordinovaný postup se zástupci Uhřiněvsi, Říčan nebo jiných částí, které nadměrnou dopravou trpí stejně?


Situaci v dopravě se věnujeme prakticky na každém našem setkání. Ale jak píše autor mailu, možnosti samosprávy jsou omezené. Máme dílčí vliv na lokální zlepšení, zásadní věci jsou zcela mimo naši působnost. Řešení nicméně vidíme v několika opatřeních.

Tím zásadním je samozřejmě dostavba jihovýchodní části Pražského okruhu. O postupu se dovídáme ze sdělovacích prostředků, jako každý jiný občan, žádné „zákulisní“ informace nemáme. Naposledy se tématem zabývala reportáž v Událostech na ČT1 v sobotu 22. října http://www.ceskatelevize.cz/porady/1097181328-udalosti/216411000101022/video/499781.

Za neméně důležitý pokládáme obchvat Dolních Měcholup (věcně správný název je přeložka Kutnohorské). Ten by měl odvést dopravu z obce na novou komunikaci, asi půl kilometru na východ od stávající trasy. Jak už jsme psali dříve, stavba obchvatu byla minulým vedením obce zablokována, neboť projektová dokumentace byla zadána v rozporu s platným Územním plánem. A my bychom chtěli práce na obchvatu co nejrychleji aktivovat. Zde je třeba připomenout, že obchvat je magistrátní stavba, tedy stavba, kterou zadává, platí i provozuje magistrát. Před dvěma týdny se proto na pražském magistrátu uskutečnilo jednání s Petrem Dolínkem, náměstkem primátorky pro dopravu. Cílem schůzky bylo dohodnout kroky vedoucí k co nejrychlejšímu vybudování obchvatu, ale i celková dopravní situace obce. Naši obec zastupoval na jednání starosta Otakar Vich, zastupitel Zbyněk Kozel a Martin Svoboda, člen výboru pro Územní rozvoj. Schůzka byla úspěšná. Pan radní slíbil, že zadá vypracování dokumentů pro územní řízení v souladu s územním plánem, což je první a nezbytný krok k zahájení stavby. Také finance na výstavbu by se měly najít. I když ale bude, doufáme, na všech stranách obchvatu věnována maximální pozornost, počítejme, že tranzitní doprava opustí obec až za několik let.

Problém obchvatu Měcholup úzce souvisí s jeho napojením na Vnitřní okruh, tedy trasu kolem Zentivy přes Průmyslovou a v trase Rabakovské až k Jižní spojce, kde by měla vyrůst velká křižovatka (https://mapy.cz/zakladni?x=14.5200974&y=50.0667904&z=17). Ta by významnou část dopravy odvedla z Kutnohorské na Vnitřní okruh a zřejmě vyřešila kolony na Kutnohorské (bez zprovozněného Vnějšího okruhu by ale naopak na Kutnohorskou přivedla další dopravu). Reálný stav přípravy této stavby ale bohužel neznáme.

Třetí skupinou opatření jsou dílčí opatření ke zklidnění Kutnohorské ulice, například tzv. tichým asfaltem. Uvažované snížení rychlosti a častější kontroly rychlosti vozidel samozřejmě v kontextu častých dopravních kolon připomínají krutý výsměch. Snad by to pomohlo alespoň v noci.

Zklidnění Kutnohorské samozřejmě intenzitu dopravy nesníží. Silnice, na které Dolní Měcholupy leží, je bohužel velmi frekventovaná a na obou koncích ukončena úzkými místy způsobujícími kolony: Křižovatkou u benzínové pumpy a dále kruhovým objezdem v Uhříněvsi na jedné straně a nedostatečnou kapacitou křížení Jižní spojky, Černokostelecké a Průmyslové. Obchvat Měcholup tak sice uleví obyvatelům od dopravy, ale kolon se zbavíme až do zprovoznění Pražského okruhu.

Na projevy „občanské neposlušnosti“ nemáme jednotný názor. V Našich Měcholupech pracuje několik stavebních odborníků, kteří upozorňují, že problémem je zejména délka stavebního řízení, což petice nebo protestní akce sotva urychlí. A na straně Magistrátu vnímáme zájem problém řešit. Nicméně jsme otevřeni nápadům a diskusím, pokud povedou k reálnému urychlení všech dopravních staveb.

Jak jsme na tom s obchvatem

Rozhovor s ing. Martinem Svobodou, členem Výboru pro územní rozvoj

Martine, mohl byste se prosím našim čtenářům stručně představit?

V Dolních Měcholupech, nedaleko návsi, bydlíme s rodinou již osm let. Rád jezdím na kole a běhám, a tak mě hodně zajímají možnosti rekreačního a sportovního vyžití v blízkém okolí. A stejně jako všechny ostatní občany mě trápí hluk a špína z nadměrné dopravy. Když se proto po volbách otevřely nové možnosti, rád jsem jako stavař dal k dispozici svoje znalosti a schopnosti a začal pracovat ve Výboru pro územní rozvoj.

NM Územní plán 5

Výbor pro územní rozvoj – co to vlastně je?

Záležitostí, o kterých jedná a rozhoduje  zastupitelstvo, je poměrně hodně. Proto existují výbory, které vytvářejí koncepce a poklady pro rozhodnutí zastupitelstva. Tak máme Finanční výbor, Kontrolní výbor a nově také Výbor pro územní rozvoj. Ten se zabývá koncepcí rozvoje obce, zejména co se týče staveb (jako je například obchvat).

Jeden z prvních úkolů, na kterých začal Výbor pracovat, byly Priority rozvoje obce. Velmi mě těší, že se nám je podařilo schválit jako 13 stručných a přesto výstižných bodů a že se jimi také skutečně řídíme.

Největší objem práce Výboru tvoří zkoumání a zpracování dokumentů a návrhů, které přicházejí od správních institucí a jednotlivých stavebníků. Velkým developerem je nyní Finep, který staví sídliště Malý háj. Pokud tedy například přijde Finep s návrhem, že postaví obchodní centrum, je úkolem Výboru pro územní rozvoj se s návrhem seznámit, hájit přitom zájmy obce a v tomto smyslu připravit podklady pro zastupitele, kteří o návrzích rozhodují. To se týká například infrastruktury – jsem přesvědčen, že každý investor by měl obci na rozvoj infrastruktury přispět.

A jaká je nyní situace s obchvatem?

Potřebu obchvatu si všichni uvědomujeme. Hluk a špína z dopravy tu trápí snad každého. A obchvat je jediným známým řešením. Hned po sametové revoluci se zvažovaly dvě trasy. Jihozápadní (kolem železniční trati) a severovýchodní (směrem k Dubči). Severovýchodní varianta zvítězila a od roku 1999 je součástí Územního plánu. Obchvat má začít u Malého háje, vede směrem k Dubči, ve vzdálenosti několika set metrů míjí Dolní Měcholupy a na Kutnohorskou se napojuje v oblastí Country salónu.

Jestliže je už tak dlouho obchvat v Územním plánu, proč už dávno nestojí?

Dobrá otázka – na bývalé vedení obce. Obchvat nejen že nestojí, ale dokonce jej ani není možné začít stavět. Nemá územní rozhodnutí, natož stavební povolení.

Jak to, že stále nemáme Územní rozhodnutí, když je obchvat už skoro dvacet let v Územním plánu?

Když byla před řadou let zahájena příprava obchvatu, projekt zcela nepochopitelně navrhl trasu v rozporu s Územním plánem mnohem blíže obci. Ale nikdo nesmí stavět v rozporu s Územním plánem. Ani Dolní Měcholupy ani Magistrát. Proto nebylo možné získat územní rozhodnutí.

Je pro mne nepochopitelné, proč minulé vedení obce udělalo takto zásadní chybu. Ptal jsem se na důvody, které k tomuto rozhodnutí vedly, ale na dotazy jsem nedostal odpověď. Takže – nevím.

Promiňte mi laickou otázku – Nešlo by tedy obchvat prostě posunout do místa určeného Územním plánem? Třeba by s úpravou nebylo tolik práce.

Tak jednoduché to bohužel není, všechny plány se musí přepracovat. Ale to není jediný problém s obchvatem.

Ještě nějaké další?

Ano. Ale odpovím protiotázkou: Jaká silnice by měla tvořit obchvat? Dvouproudá nebo čtyřproudá?

Čtyřproudá je sice asi dražší, ale doprava po ní bude jistě plynulejší. Nebo ne?

Takhle nějak možná uvažovalo i bývalé vedení obce. Ano, čtyřproudá silnice opravdu pobere mnohem více aut. Ale to přece není náš cíl. Provoz na čtyřproudé silnice je totiž plynulejší jenom tehdy, když navazuje na dostatečně kapacitní křižovatky. Dopravní zácpy a popojíždění na Kutnohorské nejsou způsobeny malou kapacitou Kutnohorské, ale malou kapacitou křižovatky Štěrboholská radiála – Průmyslová – Černokostelecká směrem do centra a malou kapacitou křižovatky u benzínové pumpy opačným směrem. Pokud se nezvýší kapacita na koncích, měli bychom na čtyřproudém obchvatu popojíždějící vozidla ne v jednom, ale ve dvou pruzích v každém směru. A hned navíc za baráky směrem k Dubči. To si přejeme?

Navíc, každý odborník Vám potvrdí, že kapacitní silnice přitahuje další dopravu. Někteří řidiči by začali jezdit přes Měcholupy, i když doposud jezdí jinudy. Zkrátka – po čtyřproudém obchvatu bude jezdit víc aut, než po dvouproudém.

A konečně ten největší problém: Čtyřproudá silnice tvoří větší, ale opravdu mnohem větší bariéru než dvouproudá. Chcete přecházet čtyřproudou silnice? Ta by vlastně obec rozdělila na dvě části: Starou zástavbu, kde je škola, úřad a současné centrum obce. A na sídliště Malý háj, kde bude časem větší počet obyvatel než v první části.

Malý háj bude větší než staré Měcholupy?

Ano, nechali jsme si udělat demografickou analýzu. Z ní vyplývá, že postaví-li se jen to, co je nyní povoleno stavět (hlavně Finep), budou mít Dolní Měcholupy více než 6 tisíc obyvatel (Štěrboholy asi 3000 a Dubeč 4000). A to pevně věřím, že se nám podaří zabránit, aby mezi Měcholupy a Dubčem vzniklo Východní město pro 35 tisíc obyvatel. Chceme, aby tam vznikl přírodní park. Ano, je to odvážná myšlenka. Byl by to první nový park v novodobé historii. Jsem ale přesvědčen že jí lze dosáhnout.

Stěhoval jsem se sem s tím, že budeme bydlet v příměstské obci. Že budu znát své sousedy, že se stanu součástí jakési pospolitosti. Stejně tak to vidí i moji přátelé z Našich Měcholup a věřím, že i starousedlíci a nově příchozí. Nechci žít na okraji anonymního sídliště podle megalomanských plánů z dob, kdy Prahu a Dolní Měcholupy ovládala ODS.

Zanechme politiku a vraťme se k obchvatu. Jaké budou další kroky? Jak chcete přípravu urychlit?

Především musíme jednat s vedením Magistrátu a jasně jim sdělit, že Dolní Měcholupy s novým vedením obce už nebudou tolerovat současný stav. Naším požadavkem je, aby byly bez prodlení zahájeny práce na dokumentaci pro územní rozhodnutí a stavba obchvatu byla zařazena do finančního plánu města. Pokud by město naše oprávněné požadavky nezačalo plnit, nastal by čas pro právní kroky vůči magistrátu a případně i projevy občanské neposlušnosti.

Už víte, jak by měl obchvat vypadat?

Měl by být dvouproudý a v souladu s Územním plánem vést dále od obce. Podél komunikace směrem k zástavbě by měl být zelený pás, který bude obytnou část chránit a izolovat od dopravy.

Je třeba, aby na obchvat navázalo propojení do ulice Ke Kablu. Tím dojde k převedení většiny dopravní zátěže z Dolnoměcholupské ulice a k výraznému zklidnění celé vnitřní části Dolních Měcholup.

Jak zmírnit dopady přílišné dopravy projíždějící obcí do doby dokončení obchvatu?

Bohužel jsme převzali problematiku řešení dopravy v obci v bodě nula a je zjevné že i při našem velmi aktivním přístupu do dokončení obchvatu uplyne řada let. Proto chceme také okamžitě začít pracovat na opatřeních, které dopady přílišné dopravy na obyvatele alespoň sníží. Jedním z možných opatření je realizace tzv. tichého asfaltu, který výrazně zmírní hlukovou zátěž.

Martine otevřeli jsme řadu témat, ke kterým se určitě vrátíme v nějaké příštím rozhovoru. Zatím jsme ale hovořili jenom o problémech. A my chceme končit pozitivně. Takže: Co se Vám na Dolních Měcholupech líbí?

Když jsem se sem stěhoval, měl jsem romantické přání bydlet někde, kde se lidé zdraví. Kde se znají. A těší mě, že se mi to docela daří. Znám už tady poměrně hodně lidí a snad můžu říct, že jsem zde zakořenil. Mám tu pocit bezpečí a nebojím se pustit děti do parku.

Co mě ale těší snad ze všeho nejvíce, a co mě mile překvapilo, je množství lidí, kteří jsou ochotni nějak přispět, třeba pořádat společné akce. Na obec, kde není skoro žádné kulturní a společenské zázemí, se toho v Měcholupech děje překvapivě mnoho: Hasiči, Leonardo, fotbalisté, Měcholupská šlapka a mnozí další, ti všichni přispívají. Nemáte pocit, že to tu v rámci našich omezených možností vlastně docela dobře žije?

A tak děkuju všem, kteří obci věnují svůj čas. Jsem mezi vámi opravdu rád.

Priority územního rozvoje pro Dolní Měcholupy a pro zadání Metropolitního plánu

Loni v létě (27. července 2015) schválilo Zastupitelstvo Dolních Měcholup následují priority územního rozvoje pro Dolní Měcholupy a pro zadání Metropolitního plánu. Tento dokument je základním ideovým východiskem pro jednání Výboru pro územní rozvoj. Priority byly navrženy tak, aby byly jednoduché a srozumitelné a aby bylo snadno patrné, zda jsou s nimi jednotlivé projednávané záležitosti v souladu.

Priority jsou samozřejmě k dispozici v oficiálních dokumentech Místního úřadu. Zde je zveřejňujeme proto, že se na ně v připravovaném rozhovoru odvolává ing. Martin Svoboda, člen Výboru pro územní rozvoj.

 1. Požadujeme, aby návrh Metropolitního plánu vycházel ideově z „Koncepční rozvahy o území Východní město“ (IPR 2014).
 2. Uvažovat oblast Malý háj jako součást obce Dolní Měcholupy.
 3. Zastavitelné plochy oblasti Malý háj omezit podlažností výstavby na max. 6.NP.
 4. Přiblížit a komunikačně propojit Malý háj a původní zástavbu Dolních Měcholup.
 5. Požadujeme vytvoření krajinného parku na území mezi obcemi Štěrboholy, Dolní Měcholupy a Dubeč s centrem kolem nádrže Slatina.
 6. Požadujeme vytvoření koncepce pěších a cyklistických tras v rámci parku a jejich napojení na centra obcí.
 7. Trasa obchvatu – jednoznačně preferujeme původní trasu obchvatu dle platného územního plánu.
 8. Požadujeme vytvoření pěšího a cyklistického propojení z centra obce Dolní Měcholupy do Hostivaře, k Podleskému rybníku, do Dubče, do ulice Ke Kablu, ke hřbitovu V Horkách, do Štěrbohol (přes Malý háj). Prioritně by měly být využity původní tarsy polních cest (většinou v majetku obce)
 9. Podporujeme návrh tramvajové tratě – propojení konečných tratí Na homoli – Nádraží Hostivař (v trase stávající vlečky).
 10. Vhodná místa pro situování ploch občanské vybavenosti jsou v části Malý háj mezi plochou pro bytovou výstavbu (tj. na jejím okraji) a zelení podél potoka.
 11. Druhá vhodná plocha je ve stávající části Dolních Měcholup v oblasti kolem MŠ a fotbalového hřiště.
 12. Doporučujeme prověřit možnost odkoupení části pozemků bývalého areálu Meinl za účelem komunikačního propojení stávající návsi a navazujících rozvojových ploch.
 13. Lokality stávajících areálů TOS, Zentiva, Kovošrot vnímáme jako vhodné k transformaci na smíšené území. Požadujeme navrhnout koncepci uliční sítě pro dopravní obsluhu jako základ budoucího rozvoje lokality. Území je nutné řešit jako celek.

Články týkající se dopravy na Kutnohorské

V Uhříněvsi připravují demonstraci za zklidnění Kutnohorské

(už z principu je jasné, že obyvatelé Uhříněvsi trpí dopravní zátěží na Kutnohorské stejně jako my)

http://prazsky.denik.cz/zpravy_region/demonstrace-slibuje-velky-dopravni-kolaps-20160811.html

Článek o jihovýchní části obchvatu Prahy

(vyšel na občasníku o Praze 15)

http://www.izitra.info/index.php/z-radnice/31-radni-prodala-prehradu/178-kamiony-pryc-z-jihovychodu-prahy-bez-tlaku-na-politiky-mesta-a-statu-se-to-nestane-dalsich-dvacet-let

Komentáře k našim článkům

Milí čtenáři,

články na tomto webu vyjadřují názory sousedů, kteří pracují pro Naše Měcholupy. Ke každému článku může kdokoliv připojit vlastní komentář a pokud je napsán v intencích občanské slušnosti, zveřejníme jej. Nebráníme se ani kritickým článkům na naši adresu. Rádi se nad tématem zamyslíme a pokusíme se vyřešit případné chyby.

V souvislosti s posledními změnami ve vedení obce se nám však sešlo několik komentářů kritických k zastupitelům ODS a HPP. Omlouváme se jejich autorům, ale takové komentáře nezveřejníme. Nejsme platformou, kde by se měla řešit cizí pochybení.

Pokud nás naopak chcete upozornit na věcné problémy při správě obce, určitě komentáře použijte. Všechny předáme zastupitelům, aby se jimi zabývali.