Jak jsme na tom s obchvatem

Rozhovor s ing. Martinem Svobodou, členem Výboru pro územní rozvoj

Martine, mohl byste se prosím našim čtenářům stručně představit?

V Dolních Měcholupech, nedaleko návsi, bydlíme s rodinou již osm let. Rád jezdím na kole a běhám, a tak mě hodně zajímají možnosti rekreačního a sportovního vyžití v blízkém okolí. A stejně jako všechny ostatní občany mě trápí hluk a špína z nadměrné dopravy. Když se proto po volbách otevřely nové možnosti, rád jsem jako stavař dal k dispozici svoje znalosti a schopnosti a začal pracovat ve Výboru pro územní rozvoj.

NM Územní plán 5

Výbor pro územní rozvoj – co to vlastně je?

Záležitostí, o kterých jedná a rozhoduje  zastupitelstvo, je poměrně hodně. Proto existují výbory, které vytvářejí koncepce a poklady pro rozhodnutí zastupitelstva. Tak máme Finanční výbor, Kontrolní výbor a nově také Výbor pro územní rozvoj. Ten se zabývá koncepcí rozvoje obce, zejména co se týče staveb (jako je například obchvat).

Jeden z prvních úkolů, na kterých začal Výbor pracovat, byly Priority rozvoje obce. Velmi mě těší, že se nám je podařilo schválit jako 13 stručných a přesto výstižných bodů a že se jimi také skutečně řídíme.

Největší objem práce Výboru tvoří zkoumání a zpracování dokumentů a návrhů, které přicházejí od správních institucí a jednotlivých stavebníků. Velkým developerem je nyní Finep, který staví sídliště Malý háj. Pokud tedy například přijde Finep s návrhem, že postaví obchodní centrum, je úkolem Výboru pro územní rozvoj se s návrhem seznámit, hájit přitom zájmy obce a v tomto smyslu připravit podklady pro zastupitele, kteří o návrzích rozhodují. To se týká například infrastruktury – jsem přesvědčen, že každý investor by měl obci na rozvoj infrastruktury přispět.

A jaká je nyní situace s obchvatem?

Potřebu obchvatu si všichni uvědomujeme. Hluk a špína z dopravy tu trápí snad každého. A obchvat je jediným známým řešením. Hned po sametové revoluci se zvažovaly dvě trasy. Jihozápadní (kolem železniční trati) a severovýchodní (směrem k Dubči). Severovýchodní varianta zvítězila a od roku 1999 je součástí Územního plánu. Obchvat má začít u Malého háje, vede směrem k Dubči, ve vzdálenosti několika set metrů míjí Dolní Měcholupy a na Kutnohorskou se napojuje v oblastí Country salónu.

Jestliže je už tak dlouho obchvat v Územním plánu, proč už dávno nestojí?

Dobrá otázka – na bývalé vedení obce. Obchvat nejen že nestojí, ale dokonce jej ani není možné začít stavět. Nemá územní rozhodnutí, natož stavební povolení.

Jak to, že stále nemáme Územní rozhodnutí, když je obchvat už skoro dvacet let v Územním plánu?

Když byla před řadou let zahájena příprava obchvatu, projekt zcela nepochopitelně navrhl trasu v rozporu s Územním plánem mnohem blíže obci. Ale nikdo nesmí stavět v rozporu s Územním plánem. Ani Dolní Měcholupy ani Magistrát. Proto nebylo možné získat územní rozhodnutí.

Je pro mne nepochopitelné, proč minulé vedení obce udělalo takto zásadní chybu. Ptal jsem se na důvody, které k tomuto rozhodnutí vedly, ale na dotazy jsem nedostal odpověď. Takže – nevím.

Promiňte mi laickou otázku – Nešlo by tedy obchvat prostě posunout do místa určeného Územním plánem? Třeba by s úpravou nebylo tolik práce.

Tak jednoduché to bohužel není, všechny plány se musí přepracovat. Ale to není jediný problém s obchvatem.

Ještě nějaké další?

Ano. Ale odpovím protiotázkou: Jaká silnice by měla tvořit obchvat? Dvouproudá nebo čtyřproudá?

Čtyřproudá je sice asi dražší, ale doprava po ní bude jistě plynulejší. Nebo ne?

Takhle nějak možná uvažovalo i bývalé vedení obce. Ano, čtyřproudá silnice opravdu pobere mnohem více aut. Ale to přece není náš cíl. Provoz na čtyřproudé silnice je totiž plynulejší jenom tehdy, když navazuje na dostatečně kapacitní křižovatky. Dopravní zácpy a popojíždění na Kutnohorské nejsou způsobeny malou kapacitou Kutnohorské, ale malou kapacitou křižovatky Štěrboholská radiála – Průmyslová – Černokostelecká směrem do centra a malou kapacitou křižovatky u benzínové pumpy opačným směrem. Pokud se nezvýší kapacita na koncích, měli bychom na čtyřproudém obchvatu popojíždějící vozidla ne v jednom, ale ve dvou pruzích v každém směru. A hned navíc za baráky směrem k Dubči. To si přejeme?

Navíc, každý odborník Vám potvrdí, že kapacitní silnice přitahuje další dopravu. Někteří řidiči by začali jezdit přes Měcholupy, i když doposud jezdí jinudy. Zkrátka – po čtyřproudém obchvatu bude jezdit víc aut, než po dvouproudém.

A konečně ten největší problém: Čtyřproudá silnice tvoří větší, ale opravdu mnohem větší bariéru než dvouproudá. Chcete přecházet čtyřproudou silnice? Ta by vlastně obec rozdělila na dvě části: Starou zástavbu, kde je škola, úřad a současné centrum obce. A na sídliště Malý háj, kde bude časem větší počet obyvatel než v první části.

Malý háj bude větší než staré Měcholupy?

Ano, nechali jsme si udělat demografickou analýzu. Z ní vyplývá, že postaví-li se jen to, co je nyní povoleno stavět (hlavně Finep), budou mít Dolní Měcholupy více než 6 tisíc obyvatel (Štěrboholy asi 3000 a Dubeč 4000). A to pevně věřím, že se nám podaří zabránit, aby mezi Měcholupy a Dubčem vzniklo Východní město pro 35 tisíc obyvatel. Chceme, aby tam vznikl přírodní park. Ano, je to odvážná myšlenka. Byl by to první nový park v novodobé historii. Jsem ale přesvědčen že jí lze dosáhnout.

Stěhoval jsem se sem s tím, že budeme bydlet v příměstské obci. Že budu znát své sousedy, že se stanu součástí jakési pospolitosti. Stejně tak to vidí i moji přátelé z Našich Měcholup a věřím, že i starousedlíci a nově příchozí. Nechci žít na okraji anonymního sídliště podle megalomanských plánů z dob, kdy Prahu a Dolní Měcholupy ovládala ODS.

Zanechme politiku a vraťme se k obchvatu. Jaké budou další kroky? Jak chcete přípravu urychlit?

Především musíme jednat s vedením Magistrátu a jasně jim sdělit, že Dolní Měcholupy s novým vedením obce už nebudou tolerovat současný stav. Naším požadavkem je, aby byly bez prodlení zahájeny práce na dokumentaci pro územní rozhodnutí a stavba obchvatu byla zařazena do finančního plánu města. Pokud by město naše oprávněné požadavky nezačalo plnit, nastal by čas pro právní kroky vůči magistrátu a případně i projevy občanské neposlušnosti.

Už víte, jak by měl obchvat vypadat?

Měl by být dvouproudý a v souladu s Územním plánem vést dále od obce. Podél komunikace směrem k zástavbě by měl být zelený pás, který bude obytnou část chránit a izolovat od dopravy.

Je třeba, aby na obchvat navázalo propojení do ulice Ke Kablu. Tím dojde k převedení většiny dopravní zátěže z Dolnoměcholupské ulice a k výraznému zklidnění celé vnitřní části Dolních Měcholup.

Jak zmírnit dopady přílišné dopravy projíždějící obcí do doby dokončení obchvatu?

Bohužel jsme převzali problematiku řešení dopravy v obci v bodě nula a je zjevné že i při našem velmi aktivním přístupu do dokončení obchvatu uplyne řada let. Proto chceme také okamžitě začít pracovat na opatřeních, které dopady přílišné dopravy na obyvatele alespoň sníží. Jedním z možných opatření je realizace tzv. tichého asfaltu, který výrazně zmírní hlukovou zátěž.

Martine otevřeli jsme řadu témat, ke kterým se určitě vrátíme v nějaké příštím rozhovoru. Zatím jsme ale hovořili jenom o problémech. A my chceme končit pozitivně. Takže: Co se Vám na Dolních Měcholupech líbí?

Když jsem se sem stěhoval, měl jsem romantické přání bydlet někde, kde se lidé zdraví. Kde se znají. A těší mě, že se mi to docela daří. Znám už tady poměrně hodně lidí a snad můžu říct, že jsem zde zakořenil. Mám tu pocit bezpečí a nebojím se pustit děti do parku.

Co mě ale těší snad ze všeho nejvíce, a co mě mile překvapilo, je množství lidí, kteří jsou ochotni nějak přispět, třeba pořádat společné akce. Na obec, kde není skoro žádné kulturní a společenské zázemí, se toho v Měcholupech děje překvapivě mnoho: Hasiči, Leonardo, fotbalisté, Měcholupská šlapka a mnozí další, ti všichni přispívají. Nemáte pocit, že to tu v rámci našich omezených možností vlastně docela dobře žije?

A tak děkuju všem, kteří obci věnují svůj čas. Jsem mezi vámi opravdu rád.

Priority územního rozvoje pro Dolní Měcholupy a pro zadání Metropolitního plánu

Loni v létě (27. července 2015) schválilo Zastupitelstvo Dolních Měcholup následují priority územního rozvoje pro Dolní Měcholupy a pro zadání Metropolitního plánu. Tento dokument je základním ideovým východiskem pro jednání Výboru pro územní rozvoj. Priority byly navrženy tak, aby byly jednoduché a srozumitelné a aby bylo snadno patrné, zda jsou s nimi jednotlivé projednávané záležitosti v souladu.

Priority jsou samozřejmě k dispozici v oficiálních dokumentech Místního úřadu. Zde je zveřejňujeme proto, že se na ně v připravovaném rozhovoru odvolává ing. Martin Svoboda, člen Výboru pro územní rozvoj.

 1. Požadujeme, aby návrh Metropolitního plánu vycházel ideově z „Koncepční rozvahy o území Východní město“ (IPR 2014).
 2. Uvažovat oblast Malý háj jako součást obce Dolní Měcholupy.
 3. Zastavitelné plochy oblasti Malý háj omezit podlažností výstavby na max. 6.NP.
 4. Přiblížit a komunikačně propojit Malý háj a původní zástavbu Dolních Měcholup.
 5. Požadujeme vytvoření krajinného parku na území mezi obcemi Štěrboholy, Dolní Měcholupy a Dubeč s centrem kolem nádrže Slatina.
 6. Požadujeme vytvoření koncepce pěších a cyklistických tras v rámci parku a jejich napojení na centra obcí.
 7. Trasa obchvatu – jednoznačně preferujeme původní trasu obchvatu dle platného územního plánu.
 8. Požadujeme vytvoření pěšího a cyklistického propojení z centra obce Dolní Měcholupy do Hostivaře, k Podleskému rybníku, do Dubče, do ulice Ke Kablu, ke hřbitovu V Horkách, do Štěrbohol (přes Malý háj). Prioritně by měly být využity původní tarsy polních cest (většinou v majetku obce)
 9. Podporujeme návrh tramvajové tratě – propojení konečných tratí Na homoli – Nádraží Hostivař (v trase stávající vlečky).
 10. Vhodná místa pro situování ploch občanské vybavenosti jsou v části Malý háj mezi plochou pro bytovou výstavbu (tj. na jejím okraji) a zelení podél potoka.
 11. Druhá vhodná plocha je ve stávající části Dolních Měcholup v oblasti kolem MŠ a fotbalového hřiště.
 12. Doporučujeme prověřit možnost odkoupení části pozemků bývalého areálu Meinl za účelem komunikačního propojení stávající návsi a navazujících rozvojových ploch.
 13. Lokality stávajících areálů TOS, Zentiva, Kovošrot vnímáme jako vhodné k transformaci na smíšené území. Požadujeme navrhnout koncepci uliční sítě pro dopravní obsluhu jako základ budoucího rozvoje lokality. Území je nutné řešit jako celek.

Články týkající se dopravy na Kutnohorské

V Uhříněvsi připravují demonstraci za zklidnění Kutnohorské

(už z principu je jasné, že obyvatelé Uhříněvsi trpí dopravní zátěží na Kutnohorské stejně jako my)

http://prazsky.denik.cz/zpravy_region/demonstrace-slibuje-velky-dopravni-kolaps-20160811.html

Článek o jihovýchní části obchvatu Prahy

(vyšel na občasníku o Praze 15)

http://www.izitra.info/index.php/z-radnice/31-radni-prodala-prehradu/178-kamiony-pryc-z-jihovychodu-prahy-bez-tlaku-na-politiky-mesta-a-statu-se-to-nestane-dalsich-dvacet-let

Komentáře k našim článkům

Milí čtenáři,

články na tomto webu vyjadřují názory sousedů, kteří pracují pro Naše Měcholupy. Ke každému článku může kdokoliv připojit vlastní komentář a pokud je napsán v intencích občanské slušnosti, zveřejníme jej. Nebráníme se ani kritickým článkům na naši adresu. Rádi se nad tématem zamyslíme a pokusíme se vyřešit případné chyby.

V souvislosti s posledními změnami ve vedení obce se nám však sešlo několik komentářů kritických k zastupitelům ODS a HPP. Omlouváme se jejich autorům, ale takové komentáře nezveřejníme. Nejsme platformou, kde by se měla řešit cizí pochybení.

Pokud nás naopak chcete upozornit na věcné problémy při správě obce, určitě komentáře použijte. Všechny předáme zastupitelům, aby se jimi zabývali.

Rozhovor s ing. Otakarem Vichem, novým starostou Dolních Měcholup

Vážený pane starosto, blahopřejeme Vám ke zvolení. Mohl byste se trochu představit, zejména těm sousedům, kteří vás zatím neznají.

Do Dolních Měcholup, Malého Háje jsem se přistěhoval v roce 2009. Našemu staršímu synovi bylo tehdy 14 dní. Nyní už máme syny dva. Ten starší půjde v září do školy, mladší do školky. Nejsem členem žádné politické strany, ale vždy jsem se zajímal o místní dění. Myslím, že lidé by se měli starat o to, co se kolem nich děje. A měli by se snažit trochu přispět. Tak jsem se dostal i do spolku Naše Měcholupy a ve volbách před dvěma lety jsem se stal v Dolních Měcholupech zastupitelem.

A jaký máte pocit, když jste se stal starostou?

Nespojuji s tím nějaké mimořádné emoce. Je to samozřejmě příjemné vědět, že vás někdo něčím pověřil a že si tedy asi myslí, že na to máte. Ale především vidím spoustu práce. V pondělí a v úterý mi lidé hlavně blahopřáli. Ale dnes (ve středu), už mi kde kdo volá, protože potřebuje něco projednat. Rozjíždí se to docela rychle. Takže aktuálně je mým nejsilnějším pocitem obava, že se dnes asi dostanu domů hodně pozdě.

A co je podle Vás tím nejdůležitějším úkolem, na kterém by se mělo pracovat?

Velkým problémem je doprava. Z jedné strany máme velkou a nešikovně vyřešenou křižovatku Černokostelecká – Jižní spojka – Průmyslová. Z druhé strany nás tísní křižovatka na Horní Měcholupy (u benzínové pumpy). A mezi nimi uprostřed obce křižovatka Kutnohorské s frekventovanou Dolnoměcholupskou. Všechny mají omezenou propustnost, takže zácpy se v naší obci tvoří ve všech směrech. Ale i kdyby doprava byla plynulá – přes Měcholupy prostě jezdí příliš mnoho aut. S tím je určitě třeba něco dělat.

Druhým velkým úkolem je škola a školka. Není snad ostuda, že musí rodiče vozit jinam předškoláky pro nedostatečnou kapacitu školky a školáky pro nedostatečnou kvalitu školy? Samozřejmě doufám, že se kvalita školy zlepší s nástupem nového ředitele a kapacita školky zvýší dostavbou. Jenže v Dolních Měcholupech budou děti přibývat, je třeba postavit novou školu a novou školku.

Třetím úkolem je zlepšit hromadnou dopravu. Na metro prostě musí jezdit autobusy častěji.

Dva roky vedla obec ODS, teď je ODS „v opozici“. Jak si vůbec představujete další spolupráci místních politických stran?

Já v tom nevidím problém. Všichni máme v podstatě stejné zájmy. Po volbách před dvěma lety nebyl problém, aby se zastupitelstvo shodlo a odhlasovalo své priority. Ty platí i nadále. A nečekám, že by byl problém se dohodnout na jednotlivých opatřeních, která směřují ke společným prioritám.

Větší problém vidím v tom, jak vtáhnout více občanů do hry. Celé Naše Měcholupy tvoří jen několik aktivistů. A ODS i HPP jsou na tom úplně stejně. Přitom obec má přes 2500 obyvatel – ale veřejné dění ovlivňuje sotva procento z nich.

A jak by se měl občan zapojit? Měl by vstoupit do místní politické strany?

Na místní úrovni jsou naše cíle velmi podobné, takže spíše než o program jde o osobní sympatie ke členům té nebo oné strany nebo hnutí a ke způsobu, jak pracuje. Ale není nutné se kamkoliv přihlašovat. Kdo chce s něčím pomoci, ať prostě napíše na úřad. Jako starostovi mi pomáhají různé komise. Taková komise dostane zadání, potřebné dokumenty a zpracuje je. Její výstup je pro mne podkladem pro další rozhodová. Mně to ušetří spoustu práce a sousedi tak mohou uplatnit své znalosti a reálně pomoci.

Myslíte, že to tak jednoduše bude fungovat?

Moje zkušenosti nejsou jednoznačné. V minulém volebním období jsem předkládal různé podněty. Mám pocit, že se úřad zabýval jen některými. Budu se snažit, abychom se zabývali všemi. Uvidíme, kolik jich také bude.

Jak vidíte práci úřadu?

Jako občan mám s úřadem docela dobré zkušenosti. Co jsem tady potřeboval vyřídit, vyřídil jsem zpravidla snadno a rychle. Před dvěma lety jsem se však stal zastupitelem a brzo jsem nabyl pocitu, že způsob vyřizování záležitostí uvnitř úřadu by se zlepšit mohl. Teď už to všechno snad mohu více ovlivňovat. A budu se snažit, aby všechno fungovalo co nejlépe.

Vraťme se ještě k účasti občana na veřejném životě. Co by se proto mělo udělat?

Největším problémem je, že i kdyby se sousedé scházet chtěli, nemají kde. To se pak těžko vyměňují názory a vzniká univerzálnější společný názor na to, co by se v obci mělo nebo mohlo dělat a dít. Takže společenské prostory jsou zcela nezbytné. Nová sportovní hala tomu asi pomůže jen zčásti, větší naděje vkládám do výstavby nové školy. Stávající stará škole by se pak mohla přeměnit na společenské centrum. Je to krásná budova, určitě bychom její vnitřní prostory dokázali vkusně přizpůsobit našim potřebám. Mohly by tam pracovat různé kroužky a spolky, zvláště když je hned vedle sportovní hala. Sokol, radioamatéři, divadlo, modeláři, taneční kroužky, jazzová kapela, jóga, šachisté – ti všichni by se tam mohli scházet.

Takže – jak by se měla podle Vás obec vyvíjet dál?

Bydlí tady spousta lidí. Ale za prací a za zábavou zatím jezdíme jinam. Přál bych si, aby tu naši sousedé postupně nalézali stále více příležitostí, jak zajímavě trávit volný čas. Aby se vyřešila doprava a rozšířila občanská vybavenost. Nějakého pokroku jsme už dosáhli, máme tu lékárnu, obchod, bankomat …

Spousta služeb tu ale stále chybí. Čeká nás hodně práce. A já jsem otevřený spolupráci se všemi, kteří se ještě nezapojili. Chceme přece z Dolních Měcholup udělat báječné místo pro život.

Děkuji Vám, pane starosto, za krásný optimistický závěr. Ať se Vám Vaše cíle daří co nejlépe naplňovat. A přejeme Vám hodně zdraví, sily a ochotných spolupracovníků.

Změna ve vedení obce

Na dnešní mimořádné schůzi zastupitelstva byli odvoláni dosavadní starosta ing. Karel Hagel a místostarosta ing. Jiří Jindřich. Novým starostou Dolních Měcholup byl zvolen ing. Otakar Vich a místostarostkou ing. Zdeňka Přibylová.
Děkujeme odcházejícím představitelům za práci pro Dolní Měcholupy. Oběma novým představitelům obce gratulujeme a do dalších let přejeme všechno nejlepší.

Uklízeli jsme Česko (místní část Dolní Měcholupy)

Díky organizačnímu zápalu Leonarda a za přispění místních hasičů, Úřadu a Mikapy jsme se v sobotu 16. března připojili k celorepublikové akci Ukliďme Česko.
Úklidu se zúčastnilo asi 25 dospělých a 35 (!) dětí, kteří nasbírali asi 900 kilogramů odpadu. O ten se postarali Hasiči, Mikapa a proaktivně i náhodně projíždějící multikára Pražských služeb.
V lesíku jsme nalezli i různé kuriozity – stan, gril, několik matrací, slunečník a láhev vodky, dokládající jak vyhledávanou destinací pro přírodní bydlení Dolní Měcholupy jsou.
L 2016 04 16 Úkliďme Česko od Vlastíkas 15 L 2016 04 16 Úkliďme Česko od Vlastíkas 12 L 2016 04 16 Úkliďme Česko 2

Konkurz na ředitele/ku místní školy

Podmínkám soutěže na ředitele školy vyhovělo 12 kandidátů. Ti byli pozváni k pohovorům, které se konaly včera a dnes.
Dostavilo se 11 kandidátů, z nichž komise ve vzácné shodě vybrala tři, kteří nejlépe odpovídají požadavkům a potřebám obce.
Protokol o pohovorech včetně doporučení a dalších dokumentů dnes komise předala panu starostovi, který pravděpodobně ještě v dubnu o budoucím řediteli školy rozhodne.
Kvalita vybraných uchazečů dává naději na postupnou stabilizaci situace v místní škole – což bychom si jistě všichni přáli.